Digipak

Songs from a secret heart

- et samarbeid mellom Sigfred Iversen og ToveTandberg Krafft.

Sigfred ble kjent med Tove Tandberg Krafft i forbindelse med et av hennes prosjekter en stund tilbake, hvor han fikk lese noen av hennes tekster. Sigfred ble umiddelbart interessert og begynte å lage melodier til tekstene.

Skjebnen gjorde at han kom i kontakt med noen fantastiske mennesker og musikere på Malta, og cden ble produsert der.